× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 อนุมัติวันที่ 8 มีนาคม 2562 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)


วันที่ประกาศข่าว : 8 มี.ค. 2562, 13:58 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
1. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ - ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน

2. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 2 ฉบับคือ
2.1 วันที่ 15 มีนาคม 2562 รับใบแสดงผลการเรียน
(ใบทรานสคริปต์) ที่ยื่นขอไว้แล้ว (สำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอ แนบรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และชำระเงินที่กลุ่มงานการเงิน) 
2.2 วันที่ 15 มีนาคม 2562 รับใบรับรองคุณวุฒิ 
(โดยให้นักศึกษาแจ้งชื่อลงทะเบียนบัณฑิตที่กลุ่มงานการเงิน แล้วนำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตมารับใบรับรองคุณวุฒิที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล)

3. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบโดยกองพัฒนานักศึกษาตามที่อยู่ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้ในใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
039-319111 ต่อ 10183-4

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2019-03-08-29151.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai