× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินการธนาคารได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนแและขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์


วันที่ประกาศข่าว : 31 ต.ค. 2561, 09:30 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ได้จัดโครงการประตูสู่อาชีพ SIC ปี 2560 และสามารถผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการและสอบได้รับใบประกอบวิชาชีพ ผู้แนะนำการลงทุนแและขึ้นทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ นางสาวกมลชนก วิทยานุกรณ์ และนายเทอดศักดิื นพเวช
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai