× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการลงพื้นที่บ้านเสม็ดงามในโครงการ OTOP village


วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.ค. 2561, 23:46 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง พัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีุให้คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมมีขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 1.การบริหารจัดการข้อมูลหมู่บ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชุมชน 4.การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 5.สรุปประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai