× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด จังหวัดชลบุรี เชิญ รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัย


วันที่ประกาศข่าว : 27 มิ.ย. 2561, 09:37 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วย อ.ดร.อนุรักษ์ รอดบำรุง จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และตัวแทนจากสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับ คุณเศรษฐ์ชาญ โกเศสอัฎฐพล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด จังหวัดชลบุรี พร้อมทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลงานวิจัยของ รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ เรื่อง เครื่องกำจัดผักตบชวา และสอบถามปัญหาในงานวิจัย พร้อมกับการนำใช้งานจริงในชุมชน หลังจากที่หารือเสร็จได้พาชมโรงงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฏิบัติการสหกิจศึกษา และการนำงานวิจัยจากต้นแบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย มาต่อยอดผลิตออกมาใช้งานและจัดจำหน่ายจริง
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai