× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมสัมมนา “เกษตรสร้างเงินยุคดิจิทัล คว้าโอกาสรวยจากธุรกิจเกษตร”


วันที่ประกาศข่าว : 18 มิ.ย. 2561, 12:42 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิว แทรเวิลลอด์จ จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมสัมมนา “เกษตรสร้างเงินยุคดิจิทัล คว้าโอกาสรวยจากธุรกิจเกษตร” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง เกษตรสร้างเงินยุคดิจิทัล คว้าโอกาสรวยจากธุรกิจ จากคุณเกียรติรัตน์ จินดามณี กรรมการผู้จัดการบริษัทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ประกอบกิจการภายในจังหวัดจันทบุรีและตราด เข้ารับฟังข้อเสนอและสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีทีมคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดความรับผิดชอบในโครงการ ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าโครงการ และที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการให้คำปรึกษาและให้แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารธุรกิจ หรืออาจนำเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการผลิต ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการเป็นระยะเวลา 4 เดือน

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai