× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ


วันที่ประกาศข่าว : 18 มิ.ย. 2561, 12:43 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยเนื้อหาการบรรยายในครั้งนี้เนื้อหาจะเกี่ยวกับเรื่อง "การบริการวิชาการเพื่อการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาพื้นที่" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การให้บริการวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
pr.rbru@rbru.ac.th โทร.0-3931-9111

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai