× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ ได้จัดโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 11 มิ.ย. 2561, 09:51 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันที่ 8-9  มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการบริการวิชาการลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมบริการวิชาการ กิจกรรมในการอบรมเป็นการสอนการผลิตน้ำเห็ดหลินจือ มาตรฐานการผลิตอาหารและวิธีการเก็บรักษาน้ำเห็ดหลินจือให้ได้ยาวนานอย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น และกิจกรรมการสอนวิธีการผลิตสบู่จากเห็ดหลินจือ
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai