× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในระดับตำบลกับตัวแทนหมู่บ้าน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี


วันที่ประกาศข่าว : 6 มิ.ย. 2561, 21:00 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทีมสำนักบริการวิชาการ ตัวแทนจากคณะนิติศาสตร์ สำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เก็บข้อมูลพื้นฐานการท่องเที่ยวในระดับตำบลกับ ตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai