× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน


วันที่ประกาศข่าว : 11 พ.ค. 2561, 17:12 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับธนาคารออมสิน ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่่งรัฐได้รับการพัฒนาตนเองได้มีอาชีพทำกิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบโดยผ่านกระบวนการฝึกฝนอาชีพของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
 

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai